Την Κυριακή 7 Μαϊου 2017  και ώρα 11:00 π.μ  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου Παπαφλέσσα 22Α , Καταστατική Συνέλευση.

       Το  θέμα είναι η τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού όπως με απόφαση της από 1ης  Νοεμβρίου 2015 Γενικής Συνέλευσης είχε αποφασιστεί.

       Είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων μας για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο καταστατικό.

         Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.