Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός οδικού οχήματος στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη διασταύρωση της με την οδό Δημοκρατίας έως την διασταύρωση της με την οδό Μακεδονομάχων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Σάββατο 29/4/2017 και ώρα 08:00΄ έως την Κυριακή 30/4/2017 και ώρα 20:00΄.

kozan.gr