Στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτές Θύρες» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείων της Κοζάνης, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής  Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ξεναγήθηκαν στους χώρους των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το πολυδιάστατο έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο στους τομείς της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας.