Σχετικά με δημοσίευμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις λάμπες led, στην πόλη της Κοζάνης θέλουμε να ενημερώσουμε για τα εξής.

– Η μελέτη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» πραγματοποιήθηκε το 2013  και ενώ είχε προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία 1,5 χρόνου, χωρίς να διαπιστωθούν παρόμοια προβλήματα.

– Η προμήθεια των λαμπτήρων και η τοποθέτηση τους στο δημοτικό φωτισμό της Κοζάνης ολοκληρώθηκε το 2015 με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

– Στο τέλος του 2016 εμφανίστηκαν προβλήματα  στους συγκεκριμένους λαμπτήρες και ο Δήμος προχώρησε τις διαδικασίες σταδιακής αντικατάστασης των λαμπτήρων led  που παρουσίασαν πρόβλημα,  ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση στους κατοίκους.

Με εντολή του Δημάρχου Λευτέρη Ιωαννίδη,  έχει ξεκινήσει η διαδικασία  διερεύνησης  του προβλήματος ώστε να υπάρξει οριστική λύση.