Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  2  Μαΐου     2017  ημέρα   Τρίτη και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανασυγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανασυγκρότηση Επιτροπής διαβούλευσης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Καθαρισμός κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Βερμίου – Μουρικίου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανακατανομή χρηματοδότησης Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανακατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αποδοχή ποσού 749.491,86 € από το ΕΑΠ για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Εγκριση απολογιστικών Α τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Παραλαβή μελετών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση παρατάσεων περαίωσης διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Αποδοχή ένταξης πράξης – τροποποίηση πρ/σμου – Τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης για το έργο Κατασκευή 12/θέσιου Σχολείου στην Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση υποβολής  πρότασης του Δήμου Εορδαίας  στην πρόσκληση 40 με τίτλο ” Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών” Τίτλος θέματος : “Κατασκευή Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση υποβολής  πρότασης του Δήμου Εορδαίας  στην πρόσκληση 41 με τίτλο: ” Δράσεις πρόληψης,αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων”  Αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ  Πτολεμαΐδας ” Αντιπλημμυρικά έργα ΤΚ Περδίκκα”

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων ‘έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ  για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων  στα πλαίσια  της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Εγκριση διοργάνωσης Ανθοκομικής έκθεσης στην Πτολεμαιδα.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής