Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας καλεί τους κηδεμόνες των μαθητών που αποφοιτούν από τη

Στ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου και ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις επιλογής. Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Σχολείο, το διάστημα από τις 02-31 Μαΐου 2017, τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-16:00.

Οι εξετάσεις επιλογής θα γίνουν στις 19 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με την εγκύκλιο ΦΕΚ 1405/τ.Β΄/25-04-2017.

 Στην ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Πτολ/δας: www.mousikoptolemaidas.com οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν  να κατεβάσουν υπόδειγμα αίτησης και να ενημερωθούν για το είδος των θεμάτων στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο ή να αποστείλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail: [email protected] ή στο fax: 2463055659.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο στo τηλέφωνo: 24630-81775.

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι οι υποψήφιοι μαθητές δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις για την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο.

Βίντεο παρουσίασης του σχολείου μας: