Απόφαση κατάργησης, συγχώνευσης, υποβιβασμού, προαγωγής και ίδρυσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

Ιδρύονται

 

 

Καταργούνται

 

Συγχωνεύονται

 

 

Νηπιαγωγεία

 

Υποβιβάζονται

 

Προάγονται