Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης.

Την 02 Μαΐου 2017 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: