Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι ισχύει στην Αστυνομική Διεύθυνση Δ. Μακεδονίας, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με ημερομηνία 4/5/2017.