Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατιστής κ.κ. Αθανάσιου σε ό,τι αφορά την τέλεση αγιασμών, σε σχολεία, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου