Σήμερα, στους δύσκολους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ίσως φαίνεται δύσκολο να πει κανείς ευχαριστώ και μάλιστα σε δημόσια υπηρεσία,όμως νιώθω την ανάγκη, σαν ηθική υποχρέωση και ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσω δημόσια τους υπαλλήλους της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, για την άμεση ανταπόκριση και οριστική λύση που έδωσε σ’ ένα θέμα το οποίο χρόνιζε και φαινόταν αδιέξοδο.

Το θέμα ήταν υγειονομικού ενδιαφέροντος ,με ελεύθερα λύματα σε ανοικτή αυλή γειτονικού οικοπέδου, πλησίον της οικίας μου, στην περιοχή των Αγίων Σαράντα στα Ηπειρώτικα Κοζάνης.