Συναγερμό έχει σημάνει στη ΔΕΗ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης για τη βιωσιμότητα της εταιρίας, μετά τη συμφωνία με τους δανειστές για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, ο κ. Σταθάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Μανόλη Παναγιωτάκη ζητά «ένα αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔEΗ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και προαγωγή των συμφερόντων της εταιρίας».

Το περιεχόμενο της «επιστολής Σταθάκη», που αποκαλύπτει το Euro2day.gr, έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και τα ρήματα που χρησιμοποιεί στη γραφή του ο υπουργός βρίσκονται σε εγκλίσεις προστακτικής και υποτακτικής: «… ενόψει της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης ολοκλήρωσης εντός του προσεχούς Μαΐου της αξιολόγησης του προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης από τους θεσμούς, θα πρέπει να διαμορφωθούν το ταχύτερο τα διαρθρωτικά εκείνα μέτρα, τα οποία αφορούν άμεσα στη ΔΕΗ και τα οποία τείνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ξεκινά η επιστολή του υπουργού προς τον πρόεδρο, την οποία απέστειλε προς τα τέλη του Απριλίου.

Η ξαφνική τροπή των διαπραγματεύσεων με την απαίτηση των δανειστών για πώληση μονάδων φαίνεται επίσης από τη συνέχεια της επιστολής του κ. Σταθάκη, ο οποίος σημειώνει πως τα μέτρα αυτά «ανέκυψαν προσφάτως και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν». Έτσι ζητά από τον κ. Παναγιωτάκη τα προαναφερόμενα μέτρα καθώς και άλλα που έχουν ήδη ληφθεί να συμπεριληφθούν υπόψη σε ένα αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕH, «προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και προαγωγή των συμφερόντων της εταιρίας».

Στοιχείο που κρύβει την ανησυχία του υπουργού για την πορεία της ΔΕΗ, καθώς μετά το πρόβλημα ρευστότητας έρχεται να προστεθεί και η πώληση μονάδων. Συνεπώς ζητά από τον κ. Παναγιωτάκη επιχειρησιακό σχέδιο, που να οδηγεί την εταιρία στα νέα δεδομένα.

Ο υπουργός απαιτεί τάχιστα -«καθίσταται άκρως απαραίτητο» και «εντός προσεχούς Μαΐου»- από τον πρόεδρο την «ανάθεση εκπόνησης μελέτης του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕH σε απόλυτα εξειδικευμένο σύμβουλο διεθνούς κύρους και αναγνώρισης». Ο ίδιος ζητά τα «παραδοτέα» του συμβούλου μέσα στον μήνα, ώστε να εναρμονιστούν με το «ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα» (σ.σ. της συμφωνίας για τα διαρθρωτικά μέτρα, δηλαδή της πώλησης μονάδων). Ο κ. Σταθάκης είναι ξεκάθαρος και σαφής, μάλιστα, τονίζοντας ότι τα διαρθρωτικά μέτρα θα υλοποιηθούν «το ταχύτερο δυνατόν», στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους θεσμούς.

Τροποποίηση καταστατικού

Στο μεταξύ το διοικητικό συμβούλιο της ΔEΗ, στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής του, προχώρησε και σε τροποποιήσεις του καταστατικού, με κύριο στόχο την προσαρμογή του στις βέλτιστες πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στις πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτή της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας και στους τομείς των μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

Δεύτερη αλλαγή είναι αυτή του ορισμού πως τα πέντε από τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία τους πρέπει να μην ξεπερνά τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή τα εννέα χρόνια.

Τα εννέα, έναντι οκτώ που ισχύει σήμερα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών που έχει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την εταιρία ή εταιρίες συνδεδεμένη με τη ΔΕΗ πρέπει να είναι κατ’ ανώτατο όριο τρεις.

Καταργείται, επίσης, η θέση εκπροσώπησης της ΟΚΕ, ενώ στο καταστατικό της εταιρίας δίνεται η δυνατότητα επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου μέσα από βιογραφικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις.

Τέλος, η θητεία των γενικών διευθυντών της εταιρίας αποκτά εύρος από τρία έως πέντε χρόνια, έναντι μόνο πέντε ετών, που ισχύει σήμερα. Τις αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ θα κληθεί να επικυρώσει η γενική συνέλευση των μετόχων στις 23 Μαΐου.

Χρήστος Κολώνας

http://www.euro2day.gr