2ο Φεστιβάλ Αλιείας Κυπρίνου Λίμνης Πολυφύτου, 13 & 14 Μαΐου 2017.