Υψηλότατες τιμές καταγράφει από τις 16:00 μέχρι και αυτή την ώρα (21:00) ο δείκτης μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (http://www.kepekozani.gr)στην τοπική κοινότητα Καρυοχωρίου. Ο δείκτης βρίσκεται στη μέγιστη τιμή «10» ενώ η τιμή στα  μικροσωματίδια PM10 έφτασε μέχρι και τα 434 μg/m3 με μέγιστη επιτρεπόμενη (τιμή) τα 50μg/m3. Λίγο μετά τις 21:00 ο δείκτης έδειχνε την τιμή 271.