Νέες, σημερινές (2/10), φωτογραφίες, από το δάσος Κουρί στην Κοζάνη, που “αναγεννήθηκε” – λόγω ανάπλασης – και σας περιμένει να το απολαύσετε.