Εκμισθώθηκαν τέσσερα (4) διαμερίσματα για τη στέγαση του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, του Δήμου Κοζάνης. Ως γνωστόν, ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, για τη στέγαση της συγκεκριμένης δομής κρίθηκε ακατάλληλος, γι’ αυτό το λόγο, η δημοτική αρχή προχώρησε στην αναζήτηση χώρων εντός της πόλης. Η διάρκεια της εκμίσθωσης των διαμερισμάτων, βάσει του συμφωνητικού που υπογράφηκε, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 5 Μαΐου 2017 έως 4 Μαΐου 2019 (2 έτη), ενώ το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό 833,34 € μηνιαίως.

kozan.gr