Μικρο-επισκευές στην κεντρική πλατεία του Κρόκου Κοζάνης.