Πρόταση για ίδρυση Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας & Τομέων Υγείας-Πρόνοιας- Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας προωθεί η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, σε ό,τι αφορά την πρώτη πρόταση, υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον προαναφερόμενο Τομέα , ενώ στην εν λόγω Σχολική Μονάδα υπάρχει επαρκές διδακτικό προσωπικό στον κλάδο ΠΕ82- Μηχανολόγων. Με την ενοποίηση των ειδικοτήτων των Εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των Π18.31 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Ειδικότητα ΠΕ82-Μηχανολόγων, σύμφωνα με τις αναθέσεις των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών Μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄Τάξης των ΕΠΑΛ, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, λόγω της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού στον κλάδο ΠΕ82-Μηχανολόγων, θα υπάρξει κάλυψη των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για τη λειτουργία της ως άνω ειδικότητας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας, η εργαστηριακή υποδομή του 2ου Ε.Κ. Κοζάνης (Πτολεμαϊδας) μπορεί να υποστηρίξει τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, λόγω λειτουργίας του στο παρελθόν, ενώ για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων θα απαιτηθεί επιπλέον νέος εξοπλισμός.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των προαναφερόμενων προτάσεων, η λειτουργία των παραπάνω νέων Τομέων θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής, οι οποίοι πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας τα οποία συνεχώς αυξάνονται λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, να έχουν μια νέα ευκαιρία σε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

kozan.gr