Ένα μικρό απόσπασμα, από το αρχείο του West Channel, με εικόνες από το Ρύμνιο Κοζάνης, από το σεισμό του 1995.