Το προσωπικό του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Νομού Καστοριάς θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, κ. Θεοφύλακτο Ζυμπίδη, ο οποίος επέδειξε άμεσο ενδιαφέρον και ενέσκηψε στα προβλήματα της υπηρεσίας μας, προσφέροντας ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, το οποίο ήταν απόλυτα απαραίτητο για τη απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και το οποίο δεν μπορούσε να αποκτηθεί διαφορετικά, καθώς δεν εντάσσεται στα λειτουργικά έξοδα ως επιλέξιμη δαπάνη η αγορά νέου εξοπλισμού. Τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσο και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού επιβεβαιώνουν συνεχώς με τα έργα τους ότι η παιδεία είναι προτεραιότητα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές δομές της Περιφέρειας, ξεπερνώντας τα οποία προβλήματα παρουσιάζονται. Θα θέλαμε επίσης να του ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!