Πωλείται το 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Σημερινό δημοσίευμα της Χ. Λιάγγου, από την εφημερίδα Καθημερινή, που σας μεταφέρει διαδικτυακά το kozan.gr: