Το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ εξαιτίας του γεγονότος ότι το Ινστιτούτο παραμένει χωρίς διοίκηση, δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους, ενώ κινδυνεύει η έναρξη των έργων του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ. Η Συνομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση του αρμοδίου Υπουργείου ώστε να δοθούν εδώ και τώρα αξιόπιστες λύσεις και να σταματήσει η απαξίωση του Ινστιτούτου, που προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στη γνώση της γεωλογίας, του ορυκτού πλούτου της χώρας, των ενεργειακών πηγών αλλά και των υπόγειων νερών.