Οι σύγχρονες έρευνες για τους τομείς εργασίας με ζήτηση στα επόμενα χρόνια αναδεικνύουν τη γεωργία -ανάμεσα σε άλλους- ως έναν από τους βασικούς τομείς εργασίας με πολύ καλές προοπτικές και επαγγελματικές διεξόδους. Συνεπώς, τα γεωπονικά τμήματα είναι τμήματα που αξίζουν την προσοχή των υποψηφίων καθώς το σχετικό πτυχίο συνοδεύεται από την έντονη προσδοκία ότι θα αποτελέσει το διαβατήριο για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Σημαντικό είναι να γίνει σαφές στους υποψηφίους ότι η Γεωπονία δεν σχετίζεται μόνο με το χωράφι και την καλλιέργειά του, αλλά μπορεί να σχετιστεί με την παραγωγή προϊόντων δίνοντας έμφαση στον συμβουλευτικό χαρακτήρα του επαγγέλματος, με την τυποποίηση, την πώληση των παραγόμενων προϊόντων, τον πελάτη, π.χ. το management και το marketing σε αγροτικές επιχειρήσεις.

Τα γεωπονικά τμήματα, στα οποία έχει κανείς πρόσβαση από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο είναι 11(Τμήμα Γεωπονίας – ΑΠΘ, Τμήμα Βιοτεχνολογίας -ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου- ΓΠΑ, Τμήμα επιστήμης, Φυτικής Παραγωγής – ΓΠΑ, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής- ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, -ΓΠΑ, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής – ΓΠΑ, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών). Από φέτος η πρόσβαση στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης -ΓΠΑ και το Αγροτικής Ανάπτυξης -Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου δεν είναι εφικτή από το 2ο επιστημονικό πεδίο.

Σε αυτήν την ομάδα πανεπιστημιακών τμημάτων της Γεωπονίας η κύρια διαφορά εντοπίζεται στην ειδίκευση που δίνει το κάθε τμήμα ξεχωριστά και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και την ιδιότητα του γεωπόνου, την οποία έχουν οι πτυχιούχοι όλων των προαναφερθέντων τμημάτων. Εξετάζοντας κανείς τα Προγράμματα Σπουδών των 6 τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και το ένα και μοναδικό Γεωπονικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρατηρεί ότι οι φοιτητές στα 3 πρώτα ακαδημαϊκά έτη παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα και στη συνέχεια διαφοροποιούνται οι σπουδές ανάλογα με το τμήμα που έχει εισαχθεί ο φοιτητής στο Γεωπονικό  ή ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής στο Αριστοτέλειο. Αυτό συμβαίνει γιατί το Γεωπονικό είναι ένα πανεπιστήμιο με ξεχωριστά τμήματα, ενώ το Αριστοτέλειο έχει ένα τμήμα με ξεχωριστές (ανάλογες του Γεωπονικού) σπουδές.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι τα τμήματα που ασχολούνται με το δασικό κεφάλαιο διαφέρουν σε κάποιο βαθμό ως προς το πρόγραμμα σπουδών τους από τα υπόλοιπα τμήματα γεωπονίας. Πάντως, από όποιο τμήμα γεωπονίας αποφοιτήσει κανείς έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ανάλογες των ειδικών ενδιαφερόντων του.

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net