Πρόσκληση γνωριμίας με τα επαγγελματικά οχήματα Renault-Street relays-Κοζάνη 21 Μαΐου.