Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 13: 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση του με αριθμ. 1/21.03.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων.

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για κοπή έξι (6) δένδρων σε νησίδες στην οδό Βερμίου της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.

 1. Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης των παρακάτω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:
 2. Γ. Καζαντζίδου & Σια Ο.Ε.
 3. Κιαζίμ Γεωργίας του Αυγουστίνου
 4. Χρύσανθου Μιχαήλ του Κων/νου
 5. Συγγιρίδου Αναστασίας του Αναστασίου
 6. Νινιώτα Γεωργίου του Δημητρίου
 7. Λαζαρίδη Παύλου του Ευσταθίου
 8. Ξυνάδα Ιωάννη του Γεωργίου
 9. Μόσχου Κων/νου του Χαρισίου
 10. Κουστοσίμος Γεώργιος & Σια Ο.Ε.
 11. Κάδογλου Νερατζούλα του Δημητρίου
 12. Χοιρινά Ηπείρου Βέργος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
 13. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παραγωγής & Εμπορίας έτοιμων Γευμάτων–Κοrinthian Palace Catering ΑΕ
 14. Μάρκετ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.