Ο Δήμος Εορδαίας, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες, μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών μελετητών