Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια απόφαση καταδίκης παράβασης καθήκοντος από κοινού σε βάρος αιρετών και υπαλλήλου ΝΠΔΔ.

Δυστυχώς αυτό είναι κοινή πρακτική σε όλο τον δημόσιο τομέα και υπάλληλοι υποχρεώνονται να προβαίνουν σε καταφανώς παράνομες πράξεις, αφού δέχονται πολλαπλές πιέσεις είτε από τους φυσικούς προϊσταμένους τους, είτε από αιρετούς, οι οποίοι όμως φροντίζουν να μην υπάρχει πουθενά η υπογραφή τους για προφανείς λόγους.

Πριν μερικά χρόνια σε άτυπη σύσκεψη Τεχνικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ παρουσία του επικεφαλής αιρετού, όταν υπάλληλος έθεσε το ζήτημα ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας (συνταξιούχος από τον περασμένο Μάρτιο) ρώτησε με περισσό θράσος τον υπάλληλο: «Εσύ στο σπίτι σου εφαρμόζεις όλη τη νομοθεσία»;

Όταν οι υπάλληλοι αντιδρούν τότε χλευάζονται από τους αιρετούς και τους προϊσταμένους, απειλούνται και τους υποδεικνύεται ότι «δεν είναι συνεργάσιμοι».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ο υπάλληλος είναι εκείνος που πρώτος ελέγχει τη νομιμότητα της εντολής που έχει δεχτεί (εννοείται ότι αυτή πρέπει να είναι γραπτή), απαντά γραπτά στην προϊσταμένη αρχή για το παράνομο της εντολής και εφ’ όσον δεχτεί δεύτερη γραπτή εντολή τότε εκτελεί χωρίς να έχει καμία ποινική ευθύνη.

Αν υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία του δημόσιου τομέα αυτό δεν επικεντρώνεται στη λειτουργία των υπαλλήλων, αλλά σε αυτή της δημόσιας διοίκησης που αποτελείται από προϊσταμένους, διευθυντές, γενικούς διευθυντές και αιρετούς, πρόθυμους να «εξυπηρετήσουν» οι πρώτοι τους δεύτερους για την εργασιακή τους εξέλιξη.

του Μπάμπη Καμπουρίδη

kabouridis.babis@yahoo.gr