Την παράταση της απαγόρευσης της διενέργειας αλιείας, επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής, µε κάθε µέσο και αλιευτικό εργαλείο, στο υδάτινο τµήµα της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου της Π.Ε. Κοζάνης που οριοθετείται από την γέφυρα Ρυµνίου – Αιανής έως και την λίµνη Ιλαρίωνα, από 31 Μαΐου του 2017 και ώρα 8:00 π.µ. µέχρι και 30 Ιουνίου του 2017 και ώρα 8:00 π.µ. για την περαιτέρω προστασία και την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των ψαριών και των λοιπών υδρόβιων οργανισµών.

kozan.gr