Κοινή εκδήλωση του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: «Κινητικότητα & Επαγγελματικές Ευκαιρίες στην Ε.Ε.», το Σάββατο 20 Μαΐου .