Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τον τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στοχεύει στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα. Η εκπαίδευση και η έρευνα προσανατολίζονται σε ζητήματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων σε
επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία, διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και διαφορετικότητας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσελκύσει όλους τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων, απόφοιτους των Σχολών Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτους Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και όλες τις κατηγορίες Δημοσίων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κύριο στόχο τη
βελτίωση των γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον εργασιακό χώρο. Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι το πιο πλούσιο κεφάλαιο στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα διαρκέσει ενάμιση χρόνο και περιλαμβάνει διδακτικές ώρες, εξετάσεις, εργασίες και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Με το Μεταπτυχιακό εξασφαλίζεις επιστημονικές γνώσεις και προοπτικές σε όλα τα επαγγελματικά πεδία, καθώς σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση ικανών στελεχών που να μπορούν να διαχειριστούν εργασιακά ζητήματα και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με ανθρώπους
σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ενδιαφερόμενοι
θα ενημερώνονται άμεσα. Το Μεταπτυχιακό έχει Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αιτήσεις μέχρι 30/6/2017
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936450479