Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, Ω 11’50’’π.μ., με θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου +3 οC.

Λόγω του ψύχους που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, πάγωσε τμήμα της λίμνης Πολυφύτου. Λιγότερο στην παρόχθια ζώνη ροής και περισσότερο στον προφυλαγμένο «ορμίσκο» της λίμνης πλησίον της γέφυρας Ρυμνίου, στο χώρο που βρίσκεται η πλωτή εξέδρα…

lpol181216 1 - 1

lpol181216 3lpol181216 4

lpol181216 5lpol181216 6

lpol181216 2 - 1

mikrovalto.gr