Γ. Σβώλης στο kozan.gr: «ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ πήρε την απόφαση στις 9 Μαΐου για διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη.  Τα μέτρα αυτά θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθείσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp.) μέχρι τον Νοέμβριο 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018.  Πιστεύω ότι η απόφαση είχε παρθεί νωρίτερα (9 Μαΐου) και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 19 Μαΐου. Άρα αυτοί που μιλούσαν με Υπουργούς και τον Πρωθυπουργού, δεν ήξεραν τι γινόταν με το ξεπούλημα της ΔΕΗ; Οι υπεύθυνοι ας απολογηθούν στην κοινωνία.»