Ημερίδα – Παρουσίαση Πρότυπου Βιοκλιματικού Δημοτικού – Νηπιαγωγείου στη ΖEΠ την Πέμπτη 22/12.