Με έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή σας στην οποία δηλώνετε αγανακτισμένος  από την ταλαιπωρία, την γραφειοκρατία και το έλλειμμα επικοινωνίας που συναντάτε στην υπηρεσία μας. Μας αδικεί η επιστολή γιατί μας επιρρίπτει ευθύνες που δεν μας αναλογούν.

Για να γίνει μία οριστική σταβλική αδειοδότηση υπάρχουν διαδικασίες ,πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή, να συμπληρωθεί ένας φάκελος με κάποια δικαιολογητικά και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία και κυρίως ο Ν.4056/2012 περί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εμείς δεν κάνουμε τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από το να εφαρμόζουμε την νομοθεσία.

Έλλειμμα επικοινωνίας που ισχυρίζεστε δεν ισχύει αφού η υπηρεσία μας από την συμπλήρωση ενός φακέλου μέχρι την κατάθεσή του και την έγκριση του αιτήματος δίνονται δεκάδες πληροφορίες και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το υπεύθυνο γραφείο. Ομοίως και στην δική σας περίπτωση υπάρχει διαρκώς επικοινωνία και συνεργασία με τους μελετητές σας, μηχανικό, γεωλόγο και γεωπόνο, αλλά και εσείς ο ίδιος όποτε το ζητήσατε είχατε την ανάλογη ενημέρωση και μία απόφαση που εκδώσαμε στις με ΑΠ 27893/383/16-3-2015 σας την κοινοποιήσαμε. Η επιτροπή σταβλισμού αποτελείται από τρεις υπαλλήλους τριών διαφορετικών υπηρεσιών, είναι μια επιτροπή αυτοψίας, καθαρά γνωμοδοτική και οι όποιες αποφάσεις της είναι συμβουλευτικές προς εμάς, για να πάρουμε εμείς ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή την σωστή απόφαση.

Έτσι λοιπόν εκδώσαμε άμεσα με ένα αίτημά σας  και όχι μετά κόπων και βασάνων, όπως εσείς ισχυρίζεστε, την 1η προσωρινή άδεια με ΑΠ 1135/18-2-2014 μέχρι την ολοκλήρωση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μετά από αίτησή σας, επειδή εσείς δεν ολοκληρώσατε την κατασκευή, σας χορηγήσαμε ξανά και 2η προσωρινή άδεια με ΑΠ 7449/19-9-2014. Ακολούθως υποβάλατε αίτημα για οριστική αδειδότηση της μονάδας με ΑΠ 1177/25-2-2015. Μετά από 10 μέρες στις 5-3-2015 έγινε αυτοψία από την Επιτροπή Σταβλισμού η οποία διαπίστωσε ότι το έργο είναι ημιτελές αφού δεν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του οικίσκου του σταβλίτη, δεν κατασκευάστηκαν ο χώρος αρνιών και κριαριών, ο χώρος του σπαστήρα, ο χώρος τοποθέτησης των σιλό, το υπόστεγο, ο χώρος κοπροσωρού, οι βόθροι (σηπτικός και απορροφητικός) και δεν εγκαταστάθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, όπως εσείς είχατε προγραμματίσει. Η υπηρεσία μας, μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταβλισμού, εξέδωσε απορριπτική απόφαση με ΑΠ 27893/383/16-3-2015 την οποία και σας την κοινοποίησε και σας συνέστησε να επανέλθετε με νέα αίτηση μετά την πλήρη κατασκευή του έργου. Μετά από αιτήσεις σας, επειδή εσείς ακόμη δεν ολοκληρώσατε την κατασκευή, σας χορηγήσαμε ξανά 3η και 4η προσωρινή άδεια με ΑΠ 75820/5278/24-6-2015 και 107316/11037/22-8-2016. Ακολούθως υποβάλατε το δεύτερο αίτημα για οριστική άδεια με ΑΠ 57795/5437/5-4-2017. Μετά από 15 μέρες στις 21-4-2017 έγινε αυτοψία από την Επιτροπή Σταβλισμού και η οποία μας απέστειλε την γνωμοδότησή της στις 27-4-2017 με ΑΠ 71862/7094. Η υπηρεσία μας ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή μελετάει τον φάκελο και είναι στην διαδικασία έκδοσης της απόφασης η οποία και αυτή φυσικά θα σας κοινοποιηθεί.

Ερωτηματικά μας γεννιούνται για το που ευθύνεται η υπηρεσία μας και η Επιτροπή σταβλισμού για οποιαδήποτε ολιγωρία. Επίσης ερωτηματικά μας γεννιούνται και για την σκοπιμότητα αυτής της επιστολής πριν ακόμα εκδοθεί κάποια απόφαση από εμάς.

Το ενδιαφέρον της υπηρεσίας για την κτηνοτροφία είναι δεδομένο και αξίζει να σημειώσουμε για την περίπτωσή μας ότι την τελευταία διετία η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κοζάνης έχει εκδώσει τουλάχιστον 200 άδειες σταβλικών εγκαταστάσεων.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι την όποια ταλαιπωρία έχετε υποστεί μόνο δική μας και της Επιτροπής Σταβλισμού υπαιτιότητα δεν είναι. Η υπηρεσία μας εργάζεται για το συμφέρον του τόπου, στηρίζει την αγροτική περιοχή, θέλει και επιδιώκει την ανάπτυξη και είναι προσηλωμένη προς την κατεύθυνση αυτή. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι το σύνολο των κτηνοτρόφων, είναι το σύνολο του αγροτικού κόσμου για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Δούρδας Αναστάσιος, Κτηνίατρος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κοζάνης

**ΚΛΙΚ ΕΔΩ για την επιστολή του  Γεωργοκτηνοτρόφου Απόστολου Φώτογλου