Ο Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
στο Αμφιθέατρο « Σπύρος Αρσένης »

Με τιμή

Ο Διευθυντής της Σ.Τ.ΕΦ.
Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Καθηγητής

Ο Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε .& Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο « Σπύρος Αρσένης».

Με τιμή

Ο Διευθυντής της Σ.Τ.ΕΦ.

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνης την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 στο αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»

Με τιμή

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δρ. Συμεών Καραφόλας

Η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»

Με τιμή

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δρ. Συμεών Καραφόλας