Παράταση πήρε το επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ΣΕΠΒΕ, εως την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική Κατάρτιση 120 ωρών και Πρακτική Άσκηση 260 ωρών και οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 5 Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και 3 Ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο τηλ: 2461024425 ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edu.sepve.org.gr