Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσών – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργων

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Παραλαβή μελετών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων & εργασιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση παρατάσεων εκτέλεσης διαφόρων έργων & μελετών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης Βλαβών στο έργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο ΔΣ Σπενδαμίδης Γιώργος

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ.Ε.Π.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ιορδανίδης Φώτιιος

 1. Έγκριση χορήγησης άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γιώργος.

 1. Έγκριση Αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Ζαμανίδης Σάββας

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γιώργος.

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΑΕ .

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Παπαοικονόμου Παντελής

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής