Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, τους Διευθυντές/ ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης, διοργανώνουν την 1η Ημερίδα Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Ειδική Αγωγή για την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία», τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017,στο Πρότυπο Βιοκλιματικό Δημοτικό Νηπιαγωγείο στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, με εισηγήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών Παιδαγωγών.

                Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε γονείς και εκπαιδευτικούς, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί σε θέματα αναπηρίας, ειδικής αγωγής, κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Στην Ημερίδα θα τοποθετηθούν και θα συνομιλήσουν Ειδικοί και Εκπαιδευτικοί από τα Γενικά και Ειδικά Σχολεία και θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί το έργο των Ειδικών Σχολείων.