Το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης καλεί τους οικιστές των εργατικών κατοικιών να πάρουν μέρος και να εκφράσουν τις απόψεις τους στην ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους τους Υπουργείου Εργασίας (εποπτεύον υπουργείο του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που μετά την κατάργησή του τις αρμοδιότητές του ανέλαβε ο ΟΑΕΔ) για την απόφαση της ενιαίας τιμής χρέωσης του τετραγωνικού μέτρου των εργατικών κατοικιών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδρίων του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΗ 2017 και ώρα 7:00 μμ.

Για το ΔΣ του ΕΚΝΚ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 

 

 

 

Μανές Γεώργιος

 

 

 

 

Βόμβας Α. Κων/νος