Για περισσότερο από 20 χρόνια η ΑΝΚΟ στηρίζει την επιχειρηματικότητα μέσα από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δομών. Μόνη της ή με πολύ-επίπεδες συνεργασίες, σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαικό επίπεδο, συμβάλει στην καθημερινή υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Από το 1998 η ΑΝΚΟ είναι η μόνη ελληνική, Αναπτυξιακή εταιρεία που είναι εταίρος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δικτύων ολοκληρωμένης υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξεκίνησε ως «ανάδοχος» φορέας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών Κοζάνης και από το 2008 είναι επίσημο μέλος του «Enterprise Europe Network», του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, ευρωπαϊκού δικτύου σε θέματα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις αλλά και σε θέματα εξωστρέφειας και καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Από το 2000 αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης των πιο σημαντικών εθνικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ενώ, παράλληλα, αξιοποιεί στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαικών προγραμμάτων πολύ σημαντικές δικτυώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς όφελος του επιχειρείν, της έρευνας,της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Παράλληλα, σε πολυετή βάση, συνεργάζεται με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΕΣΠΑ) και λειτουργεί ως παράρτημα της δομής αυτής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ και τα Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας.

Σήμερα η ΑΝΚΟ αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιοχή σε θέματα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ πεδίο όπως στις χρηματοδοτήσεις, στην αξιοποίηση προγραμμάτων, σε θέματα ευρωπαικής νομοθεσίας, στην υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών εκτός συνόρων, αξιοποιώντας πάντα σύγχρονες και καινοτόμες διεργασίες και εργαλεία.

Η γνώση και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την μακρόχρονη ενασχόληση με τα ευρωπαικά προγράμματα και τους ευρωπαικούς φορείς κεφαλαιοποιείται διαρκώς με μοναδικό στόχο την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιοχή, την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών, την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών, την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Όλα αυτές οι υπηρεσίες έχουν σαν βασικό αξίωμα την εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών της και των επιχειρηματιών, το πραγματικό ενδιαφέρον και τη διαρκή υποστήριξη των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων.

Η ΑΝΚΟ επιβραβεύεται από την Ευρωπαική Επιτροπή για τον μηχανισμό πληροφόρησής της www.ankoeunet.gr μέσω του οποίου η διάχυση της πληροφόρησης για θέματα επιχειρηματικότητας φτάνει, σχεδόν, σε όλη την χώρα.

  • Ο μηχανισμός πληροφόρησης www.ankoeunet.gr στις «καλές πρακτικές» της ΕΕ

Το Enterprise Europe Network – Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.