Εκδήλωση προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού, την Παρασκευή 9 Ιουνίου.