Δύο εικόνες, που δεν μας αρέσουν, χωρίς σχόλια. Οι φωτογραφίες είναι σημερινής λήψης.