Ετήσιος χορός, την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερμακιάς «Το Φρούριο».