Στις 24/5/2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2017-2019.

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 29/5/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κωτούλας Αθανάσιος :6977735281

Αντιπρόεδρος: Κοζικόπουλος Νικόλαος τηλ:6976889813

Γραμματέας: Βίλδος Αθανάσιος τηλ:6974426339

Ταμίας: Κουμαντζιά Ελένη τηλ: 6944758163

Μέλη: Χαλβατζής Γεώργιος τηλ:6953004811

Βελώνης Θωμάς τηλ: 6972848483

Δεμιρτζίδης Κων/νος τηλ: 697762852

Δουγαλή Ελένη τηλ : 6977573907

Κυριακόπουλος Χρήστος τηλ:6974192239

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ