Την Πέμπτη 15/12/2016 στις 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση τοπικών φορέων της Περιοχής των Πρεσπών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου Ευάγγελο, καθώς και τον υφυπουργό κ. Τσιρώνη Ιωάννη.

Συγκεκριμένα παρόντες στη συνάντηση, εκτός από τον Βουλευτή Φλώρινας κ. Σέλτσα Κωνσταντίνο, ήταν ο δήμαρχος Πρεσπών κ. Πασχαλίδης Παναγιώτης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού «Πελεκάνος» κ. Στεργίου Νικόλαος, ο κ. Ναλμπαντίδης Μιχάλης Πρόεδρος ΤΟΕΒ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας κ.Τάκης Πεβερέτος.

Συζητήθηκαν θέματα της Περιοχής των Πρεσπών, μεταξύ των οποίων κυριάρχησε το αρδευτικό ζήτημα, έπειτα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η επίσπευση της λύσης του, είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για την αειφορία της περιοχής, όσο και για την περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων.

Ακόμα συζητήθηκαν θέματα όπως αυτό των εργατών γης, των κινητών σφαγείων, αλλά και η διαχείριση των βοσκοτόπων για τις βραχυκέρατες ντόπιες φυλές αγελάδων σε προστατευόμενες περιοχές.

Τέτοιες πρωτοβουλίες και συναντήσεις σε θετικό κλίμα είναι χρήσιμες και εποικοδομητικές, όταν η βούληση του Υπουργείου, όπως σε αυτή την περίπτωση, ταυτίζεται με τα αιτήματα των τοπικών παραγόντων.