Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, 42 άτομα (8μηνα), στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Κλικ εδώ…