Το ερχόμενο Σάββατο 10 Ιουνίου, ξενικά «επίσημα», η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ. Πρόκειται για τη μονάδα που έγινε με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπου επεξεργάζεται- ανακυκλώνει τα σύμμικτα απορρίμματα. Σε ό, τι αφορά το οικονομικό κομμάτι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018 ο πολίτης δεν θα έχει απολύτως καμία επιβάρυνση, ενώ από κει και πέρα η επιβάρυνση του, δε θα ξεπερνά τα 5 Ευρώ ετησίως. Με τη λειτουργία της ΜΕΑ δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να πετύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31 (ΚΥΑ 29407/3508/2002), η οποία προβλέπει επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων σε ποσοστό 65% έως το 2019 και μάλιστα να τον υπερκαλύψουν, καθώς η ΜΕΑ πετυχαίνει επεξεργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Επίσης, η ΜΕΑ συμβάλει και στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης σε συνδυασμό με της ανάπτυξη δικτύων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) όπως αυτοί προβλέπονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η έναρξη της περιόδου της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, σηματοδότησε την αρχή του τέλους για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία. Πλέον, το σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στην περιφέρεια, θα υπόκεινται σε επεξεργασία και μόνο ένα μικρό κλάσμα αδρανών υλικών, θα καταλήγει στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Θανάσης Τέγος