Το σωματείο ιδρύθηκε στις 7 Αυγούστου του 1925 και ονομάστηκε Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος είναι και ο προστάτης των Κρεοπωλών .

Στις 7 Ιουνίου 2017 έγιναν η καθιερωμένες εκλογές με αρκετά καλή συμμετοχή.

Προεδρος Γκιάτας Θωμάς του Αθανασίου

Αντιπρόεδρος Κυρατσούς Λάζαρος του Ηλία

Γραμματέας Μανώλας Εμμανουήλ του Στέργιου

Ταμίας Γκιάτας θωμάς του Γεωργίου

Μέλος Βούρκας Ιωάννης του Μιχαήλ

Αναπληρωματικός Σιακαβάρας Σπυρίδων του Γεωργίου