Με το άρθ. 72 παρ. 1 περ. ιε΄ και με το άρθ. 176 παρ. 1 περ. ιγ΄ του Ν. 3852/2010 ρυθμίζεται η απασχόληση δικηγόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού με έμμισθη εντολή.

     Πολλές θέσεις έμμισθων δικηγόρων παραμένουν κενές και η κάλυψή τους αποτελεί διαχρονικά πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως δικαιολογία για τη μη κάλυψη έμμισθων θέσεων δικηγόρων, προβάλλεται η δυσμενής οικονομική συγκυρία, η οποία δεν επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού και την πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.

    Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειρισθεί καθημερινά εξώδικες και δικαστικές υποθέσεις, τις οποίες αναθέτει σε εξωτερικούς δικηγόρους, λόγω της έλλειψης προσωπικού.

     Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλείται μεγαλύτερη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α, συγκριτικά με εκείνη που θα επέφερε η απασχόληση δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Ποιες είναι οι δαπάνες στις οποίες έχουν προβεί την τελευταία πενταετία οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που δεν απασχολούν δικηγόρο με έμμισθη εντολή, από την ανάθεση των νομικών υποθέσεών τους (εξώδικων και δικαστικών) σε εξωτερικούς  – μη έμμισθους δικηγόρους;

– Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προτίθεται να προχωρήσει στην κάλυψη των κενών θέσεων με πρόσληψη έμμισθων δικηγόρων; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Θεοφύλακτος Ιωάννης

 

Αντωνίου Χρήστος

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

Βράντζα Παναγιώτα

 

Γεννιά Γεωργία

 

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

 

Γκιόλας Γιάννης

 

Θελερίτη Μαρία

 

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

Καΐσας Γεώργιος

 

Καστόρης Αστέριος

 

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

 

Κωνσταντινέας Πέτρος

 

Λιβανίου Ζωή

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Ντζιμάνης Γεώργιος

 

Πάλλης Γεώργιος

 

Πάντζας Γεώργιος

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Παπαφιλίππου Γεώργιος

 

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

 

Παυλίδης Κωνσταντίνος 

 

Σαρακιώτης Ιωάννης

 

Συρίγος Αντώνιος

 

Τζαμακλής Χαρίλαος

 

Ψυχογιός Γεώργιος