Έντονη κινητικότητα παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις του φράγματος. Η Διοίκηση της ΔΥΠΡΑ ΑΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Λυσσαρίδη έχει βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο για την εξάλειψη της οσμής του νερού, ξεκινώντας αρχικά με την υπογραφή σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα με τον Τομέα Χημείας και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών καθώς και με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση της μελέτης για τη στρωμάτωση του Ταμιευτήρα Πραμόριτσας. Η Εταιρεία έχει ήδη προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπόνηση της μελέτης, που περιλαμβάνει τη λέμβο για την μετάβαση του εξειδικευμένου προσωπικού στο κέντρο της λίμνης, το πολύμετρο και τον δειγματολήπτη για τη λήψη δειγμάτων νερού και την ανάλυση τους.